Prevádzkovateľ internetového obchodu Salviafarm
SALVIAFARM-VITAE NOVA s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej 10A
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36348457
DIČ: 2022074395
IČ DPH: SK2022074395
Internetová adresa obchodu: www.salvia-farm.com

Objednávka
Kupujúci potvrdením objednávky súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a odoslaním objednávky prostredníctvom elektronického obchodu Salviafarm si záväzne objednáva tovar zobrazený v nákupnom košíku. Následne bude kupujúcemu na emailovú adresu uvedenú v objednávke zaslané potvrdenie o prijatí objednávky.

Dodacia lehota
Objednaný tovar zvyčajne posielame do 48 hodín od prijatia objednávky. V prípade nedostupnosti tovaru na sklade zákazníkov o tomto informujeme prostredníctvom poskytnutých kontaktných údajov. Termín doručenia tovaru závisí od Slovenskej pošty a trvá zvyčajne 3-4 dni od odoslania pre Slovensko, 6-9 dní pre Česko a 12-25 dní pre zvyšok sveta.

Platobné podmienky
Výsledná suma objednávky je súčtom všetkých položiek v objednávke zobrazených v nákupnom košíku plus poštovného podľa cenníka Slovenskej pošty. Za tovar sa platí pri prevzatí objednávky od Slovenskej pošty, prevodom na účet alebo v hotovosti v mieste jej vyzdvihnutia. Cena zobrazená na objednávke je koncová.

Záručná doba
Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba.

Zrušenie objednávky
Objednávku je možné zrušiť v čase do vyskladnenia tovaru a odovzdania Slovenskej pošte a to prostredníctvom kontaktného formuláru na stránke obchodu.

Doprava
Objednaný tovar posielame do celého sveta prostredníctvom Slovenskej pošty. Tovar je tiež možné si osobne vyzdvihnúť na nasledujúcej adrese:
SALVIAFARM-VITAE NOVA s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej 10A
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel. 0905 538 268
otváracie hodiny: pondelok až piatok 7:00 – 15:00 h.
Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodávky spôsobené uvedením nesprávnej adresy kupujúceho.

Reklamácie
Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail alebo telefonicky. Aby bolo možné reklamáciu uznať, je nutné tovar čo najskôr poslať späť na našu adresu, kde posúdime rozsah oprávnenosti reklamácie. Na uznanie reklamácie má kupujúci v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov (zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) právo zaslať tovar späť do 7 pracovných dní od jeho prevzatia. V súlade s cit. zákonom sú lieky a ostatné prípravky určené na užívanie definované ako tovar, ktorý po otvorení nie je možné vrátiť a preto musí byť tento druh tovaru v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý. Ak sa kupujúci v uvedenej lehote rozhodne tovar vrátiť, je potrebné o tom informovať predávajúceho a zaslať mu písomné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu (alebo presnej adresy) pre vrátenie peňazí. Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Zásielky vrátené predávajúcemu na dobierku nebudú prevzaté. O vybavení reklamácie budeme objednávateľa bezodkladne informovať.

Ochrana osobných údajov
v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasí kupujúci s tým, aby predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje potrebné pri obchodnej činnosti predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje, že poskytnuté údaje nebudú zverejnené ani sprístupnené akejkoľvek tretej strane.

Záverečné ustanovenia
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Umiestnením na internetovej stránke www.salvia-farm.com je splnená povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok.
Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné vzťahy týmito obchodnými podmienkami neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho, resp. Obchodného zákonníka.


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop